Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades 36 fall av Entamoeba histolytica – infektion. Av samtliga rapporterade fall var medianålder 36 år (spridning 2–70 år). Av de anmälda fallen utgjorde drygt hälften män (n=19). Under året rapporteras 6 fall ha smittats i Sverige, 22 fall smittade utomlands och för 8 fall saknades information om smittland. Flest fall rapporterades ha smittats i Indien (n=9). Inga utbrott av Entamoeba histolytica – infektion kom till Folkhälsomyndighetens kännedom under 2019.

En ändring i Smittskyddslagen 2004 i kombination med mer specifika laborativa metoder har inneburit att alla rapporterade fall sedan 2004 uteslutande innefattar Entamoeba histolytica.

Figur 1. Antal fall av Entamoeba histolytica – infektion som smittades i Sverige, utomlands och totalt under åren 1999–2019.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om Entamoeba histolytica
Tabellsamling – årsrapporter 2019