Gula febern klassas enligt smittskyddslagen som en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Gula febern är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Gula febern 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades inga fall av gula febern i Sverige. Folkhälsomyndighetens laboratorium har inte analyserat några prover från individer med frågeställning gula febern.

Läs mer