Sjukdomsinformation om gula febern

Lyssna

Gula febern är en allvarlig virusorsakad sjukdom som förekommer i delar av Afrika, Central- och Sydamerika. Sjukdomen sprids via myggor och kan orsaka utbrott med många dödsfall.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar gula febern och hur sprids sjukdomen?

Gula febern orsakas av ett virus som tillhör gruppen flavivirus. Sjukdomen överförs till människor via myggor från framför allt Aedes-släktet. Förutom människor kan även vissa apor fungera som värd för viruset. Sjukdomen sprids inte direkt från människa till människa. Däremot kan människor smittas av myggor som i sin tur smittats vid bett av infekterade apor eller människor.

Inkubationstiden, det vill säga tiden från att en person har blivit smittad till att hen får symtom, är 3–6 dagar.

Symtom och behandling

Många får inga symtom alls av infektionen, men de som får symtom insjuknar oftast akut med feber, huvudvärk och muskelvärk. Hos en liten andel försämras allmäntillståndet efterhand, ibland efter något dygns förbättring. Febern återkommer och flera organ kan drabbas. Ofta påverkas levern, vilket leder till att hud och ögon blir gula, så kallad gulsot (därav namnet gula febern). Den som drabbats kan även få blödningar, framför allt från mag- och tarmkanalen. Om man utvecklar svår sjukdom är dödligheten hög.

Specifik behandling saknas, vården inriktas på att behandla patientens symtom.

Epidemiologisk övervakning och mikrobiologisk diagnostik

Sjukdomens utbredning övervakas av Folkhälsomyndigheten genom smittskyddsanmälningar och omvärldsbevakning.

Sjukdomsstatistik om gulafebern

Sjukdomen diagnosticeras vid Folkhälsomyndighetens laboratorium genom att smittämnets arvsmassa påvisas med molekylärbiologiska metoder eller genom detektion av antikroppar.

Analyskatalog – Mikrobiologiska analyser och tjänster

Förebyggande åtgärder

Det finns ett vaccin mot gula febern som ges i en dos och som ger ett livslångt skydd. Vissa länder har krav på vaccination mot gula febern före inresa i landet. Det går att minska risken för myggöverförda smittor genom att skydda sig mot myggstick.

  • Smörj in huden med myggmedel och sov under myggnät, helst impregnerat.
  • Sov i rum med en fläkt eller luftkonditionering, eftersom det i viss mån håller myggen borta.
  • Använd gärna täckande kläder, till exempel en långärmad tröja och långbyxor.

Anmälan och åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Gula febern klassas enligt smittskyddslagen som en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Mer om anmälningspliktiga sjukdomar

Läs mer