Sjukdomsinformation om gula febern

Lyssna

Gula febern är en virusorsakad leversjukdom som förekommer i delar av Afrika, Central- och Sydamerika. Sjukdomen sprids via myggor, och omfattande epidemier med många dödsfall har uppträtt under årens lopp.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar gula febern och hur sprids den?

Gula febern orsakas av ett virus tillhörande gruppen flavivirus. Sjukdomen överförs mellan människor via myggor tillhörande framför allt Aedes-släktet. Förutom människa fungerar också vissa apor som reservoar för viruset och människor kan också smittas av myggor som bitit infekterade apor. Sjukdomen sprids ej direkt från människa till människa.

Inkubationstiden är tre till sex dygn.

Symtom och komplikationer

Många personer som smittas med gula febern virus får inga symptom eller endast milda sådana.

De som får symptom insjuknar oftast akut med feber, huvudvärk och muskelvärk. Allmäntillståndet försämras efterhand, ibland efter någon-några dagars förbättring. Efter några dygn kan patienten bli gul om levern påverkas (så kallad gulsot) och få blödningar, framför allt från mag-/tarmkanalen. Om man utvecklar svår sjukdom är dödligheten hög, omkring 50 procent.

Diagnostik och behandling

Diagnosen ställs med molekylärbiologiska metoder som kan påvisa virusets arvsmassa eller genom att påvisa antikroppar mot viruset från patientens blod.

Eftersom det inte finns något läkemedel mot orsakande virus blir terapin symtomatisk, det vill säga behandlingen riktas mot patientens aktuella symtom.

Förebyggande åtgärder

Det finns ett vaccin mot gula febern och detta rekommenderas där smittan förekommer. Behov av vaccination beror dock också på hur resenären bor, hur länge och på vilken höjd över havet. Underliggande sjukdomar och ålder kan också spela roll för rekommendation av vaccination.Många länder har krav på vaccination före inresa och dessa tar mera fasta på att skydda landet, inte resenären som sådan.

Genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken för gula febern och samtidigt också för malaria, denguefeber och andra insektsöverförda smittor. Man bör, särskilt om kvällarna (den tid då myggorna främst biter), bära långärmade tröjor och långbyxor. Man bör också smörja in huden med myggmedel. Till natten bör man sova under ett impregnerat myggnät. Fläkt eller luftkonditionering håller i viss mån myggen borta.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Gula febern klassas enligt smittskyddslagen som en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Kuriosa

Gula febern är en sjukdom som man historiskt sett kan koppla samman med byggandet av Panamakanalen. Detta gigantiska byggnadsprojekt, initierat från Frankrike, kantades av en mångfald olika typer av problem. Ett medicinskt sådant var att kanalbyggarna i en hög utsträckning drabbades av dödliga sjukdomar, såsom malaria och gula febern. När kanalen efter många decenniers vedermödor slutligen var färdigbyggd (1914) hade amerikanska forskare med Walter Reed i spetsen kunnat visa att gula febern, precis som malarian, spreds via myggor.

Läs mer på andra webbplatser