Gula febern klassas enligt smittskyddslagen som en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Gula febern är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Gula febern 2018

Sammanfattning och bedömning

Inget fall av gula febern har rapporterats i Sverige under 2018. Under året analyserades prover från fem individer med frågeställning gula febern. Under 2017 och 2018 rapporterades större utbrott i Sydamerika. Störst smittspridning har under dessa år rapporterats från Brasilien. Världshälsoorganisationen WHO har under 2018 uppdaterat vaccinationsrekommendationerna för internationella resenärer till Brasilien, vilka nu omfattar hela sydöstra Brasilien liksom tidigare hela inlandet och Amazonas.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om gula febern
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Folkhälsomyndighetens information om gula febern i Brasilien
WHO:s aktuella vaccinationsrekommendationer för internationella resenärer