Gula febern klassas enligt smittskyddslagen som en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Gula febern är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Gula febern 2019

Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades inga fall av gula febern i Sverige. Folkhälsomyndighetens laboratorium har analyserat prover från åtta individer med frågeställning gula febern.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om gula febern
Tabellsamling – årsrapporter 2019
Folkhälsomyndighetens information om gula febern i Brasilien
WHO:s aktuella vaccinationsrekommendationer för internationella resenärer