Gula febern – sjukdomsstatistik

Lyssna

Gula febern klassas enligt smittskyddslagen som en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Gula febern 2016

Gula febern förekommer i Afrika, Central- och Sydamerika främst på grund av kontinuerlig spridning i landsbygdsmiljö men under 2016 drabbades Angola och Demokratiska republiken Kongo av ett stort utbrott med cirka 900 bekräftade fall med en dödlighet om 14 procent. Epidemin igångsatte en massiv vaccinationsinsats i båda länderna för att förhindra än värre spridning i storstäder: totalt 30 miljoner människor vaccinerades under hösten 2016.

Utfall

Inga fall av Gula febern har rapporterats i Sverige under 2016.

Nytt för året

Världshälsoorganisationen beslutade redan 2014 att ta bort kravet på att vaccination mot Gula febern måste upprepas vart tionde år enligt det internationella hälsoreglementet (IHR). Detta beslut trädde i kraft sommaren 2016 vilket innebär att man vid inresa till länder med krav på giltig vaccination mot gula febern måste kunna visa upp ett giltigt vaccinationscertifikat men vars giltighetstid nu är livslång.

Läs mer