Gula febern – sjukdomsstatistik

Lyssna

Gula febern klassas enligt smittskyddslagen som en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Gula febern 2018

Sammanfattning och bedömning

Inget fall av gula febern har rapporterats i Sverige under 2018. Under året analyserades prover från fem individer med frågeställning gula febern. Under 2017 och 2018 rapporterades större utbrott i Sydamerika. Störst smittspridning har under dessa år rapporterats från Brasilien. Världshälsoorganisationen WHO har under 2018 uppdaterat vaccinationsrekommendationerna för internationella resenärer till Brasilien, vilka nu omfattar hela sydöstra Brasilien liksom tidigare hela inlandet och Amazonas.

Läs mer