Bakgrund

Gula febern förekommer i Afrika, Central- och Sydamerika men inte i Asien eller Stillahavsregionen. Under de senaste decennierna har uppemot 90 procent av alla humanfall rapporterats från utbrott på den afrikanska kontinenten. Sedan 2016 pågår ett utbrott i sju sydamerikanska länder som är det största som kontinenten sett på flera decennier.

Utfall

Inget fall av Gula febern har rapporterats i Sverige under 2017.

Utbrott

  • I Nigeria inträffade under hösten 2017 ett utbrott, som orsakade över 340 fall (varav 63 laboratorieverifierade) med en dödlighet om cirka 21 procent. Vaccinationskampanjer genomfördes i de mest drabbade delstaterna under sista kvartalet 2017, för att ge skyddande immunitet åt över 1,8 miljoner människor.
  • I Brasilien rapporterades under hösten 2017 en kraftig ökning av antalet fall bland såväl apor som människor i delstater och områden i sydöstra Brasilien som dessförinnan inte bedömts vara riskområden för gula febern, bland annat runt storstäderna São Paulo och Rio de Janeiro.

Mikrobiologi

Under 2017 utfördes vid Folkhälsomyndighetens laboratorium två analyser på misstanke om gula febern, båda dessa analyser utföll negativt.

Sammanfattande bedömning

Gula febern utgör fortfarande ett hot mot människors hälsa i vissa delar av världen trots att sjukdomen går att förebygga med vaccin. Folkhälsomyndigheten bevakar omvärldssituationen och bistår sjukvården med laboratoriediagnostik vid misstanke om gula febern.

Läs mer

Årssammanfattning 2017

Sjukdomsinformation om gula febern

Tabellsamling – årsrapporter 2017

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Vaccin mot gula febern

Utbrottsbevakning avseende gula febern i Brasilien 2017–2018

Information om IHR

WHO:s information om gula febern

WHO:s reseråd (International travel and health) med aktuell information om rekommendationer och krav beträffande vaccination mot gula febern.

WHO:s utbrottsrapportering avseende gula febern

WHO/PAHO:s månatliga utbrottsrapporter

Externa länkar om utbrottsinformation och reseråd