Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades inga fall av gula febern i Sverige. Folkhälsomyndighetens laboratorium har analyserat prover från åtta individer med frågeställning gula febern.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om gula febern
Tabellsamling – årsrapporter 2019
Folkhälsomyndighetens information om gula febern i Brasilien
WHO:s aktuella vaccinationsrekommendationer för internationella resenärer