Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades inga fall av gula febern i Sverige. Folkhälsomyndighetens laboratorium har inte analyserat några prover från individer med frågeställning gula febern.

Läs mer