Haemophilus influenzae - invasiv

Alla invasiva infektioner med Haemophilus influenzae är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom. Inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Sjukdomsinformation

Invasiv infektion av Haemophilus influenzae 2018

Sammanfattning och bedömning

Under 2018 anmäldes 201 fall av invasiv infektion av Haemophilus influenza (Hi) vilket motsvarar en incidens på 2 fall per 100 000 invånare. Incidensen har legat på samma nivå sedan 2010 (figur) och ålders-och könsfördelning bland fallen var oförändrad jämfört med tidigare år. Medianåldern för alla fall var 69 år och 62 procent var kvinnor. Bara Hi-isolat från barn under fem år samlas kontinuerligt in för typning. Isolat skickades in från sex av totalt sju fall bland barn i den åldersgruppen. Alla hade sjukdom orsakad av Hi utan kapsel.

Figur. Incidens av invasiv Hi-infektion i olika åldersgrupper under åren 2009–2018.

Figur. Incidens av invasiv Hi-infektion i olika åldersgrupper under åren 2009–2018.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om Haemophilus influenzae-infektion (invasiv)
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)

Gå till toppen av sidan