Alla invasiva infektioner med Haemophilus influenzae är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom. Inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Sjukdomsinformation

1999

Invasiv infektion med Haemophilus influenzae typ B är anmälningspliktig sedan 1996. Under 1999 anmäldes kliniskt 11 personer. Två av de anmälda hade tidigare vaccinerats, en treåring med en dos HiB-vaccin och en 2-årig flicka hade fått tre doser.