Haemophilus influenzae - invasiv

Alla invasiva infektioner med Haemophilus influenzae är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom. Inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Sjukdomsinformation

2001

Nitton personer rapporterades under året. Av de anmälda fanns två pojkar, en på drygt en månad och en sjuåring. Ingen av dem var tidigare vaccinerad.

Gå till toppen av sidan