Alla invasiva infektioner med Haemophilus influenzae är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom. Inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Fall per år
Urval202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997
Andel smittade i Sverige:0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%41,0%67,0%66,0%63,0%51,0%54,0%51,0%56,0%62,0%49,0%51,0%30,0%35,0%64,0%11,0%43,0%50,0%40,0%25,0%
Andel smittade utomlands:0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%1,0%0,0%1,0%2,0%1,0%0,0%1,0%2,0%0,0%0,0%1,0%0,0%13,0%0,0%0,0%0,0%6,0%6,0%0,0%
Andel som saknar uppgift:100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%58,0%33,0%33,0%35,0%48,0%46,0%48,0%42,0%38,0%51,0%48,0%70,0%52,0%36,0%89,0%57,0%44,0%54,0%75,0%

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997. Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige,
smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 1997

Totalt 40 rapporterade fall.

 • 10 (25,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 30 (75,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna.

År 1998

Totalt 35 rapporterade fall.

 • 14 (40,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (6,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 19 (54,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Tyskland - 1
 2. Salomonöarna - 1

År 1999

Totalt 16 rapporterade fall.

 • 8 (50,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (6,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 7 (44,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Singapore - 1

År 2000

Totalt 28 rapporterade fall.

 • 12 (43,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 16 (57,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna.

År 2001

Totalt 19 rapporterade fall.

 • 2 (11,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 17 (89,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna.

År 2002

Totalt 22 rapporterade fall.

 • 14 (64,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 8 (36,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna.

År 2003

Totalt 23 rapporterade fall.

 • 8 (35,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (13,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 12 (52,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Brasilien - 1
 2. Spanien - 1
 3. Ungern - 1

År 2004

Totalt 79 rapporterade fall.

 • 24 (30,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 55 (70,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna.

År 2005

Totalt 118 rapporterade fall.

 • 60 (51,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 57 (48,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Grekland - 1

År 2006

Totalt 120 rapporterade fall.

 • 59 (49,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 61 (51,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna.

År 2007

Totalt 144 rapporterade fall.

 • 89 (62,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 55 (38,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna.

År 2008

Totalt 163 rapporterade fall.

 • 91 (56,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 69 (42,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Norge - 1
 2. Grekland - 1
 3. Spanien - 1

År 2009

Totalt 146 rapporterade fall.

 • 74 (51,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 71 (48,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Afghanistan - 1

År 2010

Totalt 179 rapporterade fall.

 • 97 (54,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 82 (46,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna.

År 2011

Totalt 203 rapporterade fall.

 • 104 (51,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 97 (48,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Storbritannien - 1
 2. Japan - 1

År 2012

Totalt 214 rapporterade fall.

 • 135 (63,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 5 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 74 (35,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 2
 2. Grekland - 1
 3. Mexico - 1
 4. Italien - 1

År 2013

Totalt 196 rapporterade fall.

 • 130 (66,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 65 (33,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 1

År 2014

Totalt 204 rapporterade fall.

 • 137 (67,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 66 (33,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Filippinerna - 1

År 2015

Totalt 221 rapporterade fall.

 • 90 (41,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 129 (58,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Afghanistan - 1
 2. Bulgarien - 1

År 2016

Totalt 178 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 178 (100,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna.

År 2017

Totalt 229 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 229 (100,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna.

År 2018

Totalt 201 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 201 (100,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna.

År 2019

Totalt 259 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 259 (100,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna.

År 2020

Totalt 75 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 75 (100,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna.