I alla länder inom EU ingår numera vaccination mot Haemophilus influenzae typ b (Hib) i vaccinationsprogrammet, vilket har medfört att incidensen hos barn under fem år, den grupp som hade den högsta incidensen innan man började vaccinera, har minskat avsevärt. Införandet av vaccinationsprogrammen har kommit olika långt i de olika EU-länderna, som också arbetar enligt olika vaccinations-scheman och har uppnått olika nivåer av vaccinationstäckning. Trots detta har incidensen sjunkit i alla länder jämfört med tiden innan vaccination mot Hib infördes.

Den högsta incidensen i Europa hos barn under fem år rapporterade Storbritannien, Irland och Nederländerna under 2002. I Storbritannien gjordes under 2000 och 2001 ett byte av vaccin och där liksom på Irland ges ingen booster under andra levnadsåret, motsvarande vår vaccination vid tolv månaders ålder. I Nederländerna ges denna vaccination vid elva månaders ålder.

Under 2003 insjuknade 23 personer, vilket gav en incidens på 0,3 fall per 100 000 invånare. Av de insjuknade var 14 av kvinnligt och 9 av manligt kön. Fem barn i åldern upp till två år insjuknade, fyra av dessa hade fått två till tre vaccinationer. Det barn som inte vaccinerats var en nyfödd baby vars mor insjuknat i sepsis. En tidigare frisk 11-åring, som fått två vaccinationer, insjuknade. En gravid kvinna fick missfall i vecka 22.