I alla länder inom EU ingår numera vaccination mot Haemophilus influenzae typ b (Hib) i vaccinationsprogrammet, vilket har medfört att incidensen hos barn under fem år, den grupp som hade den högsta incidensen innan man började vaccinera, har minskat avsevärt. Införandet av vaccinationsprogrammen har kommit olika långt i de olika EU-länderna, som också arbetar enligt olika vaccinationsscheman och har uppnått olika nivåer av vaccinationstäckning. Trots detta har incidensen sjunkit i alla länder jämfört med tiden innan vaccination mot Hib infördes.

Den högsta incidensen i Europa hos barn under fem år rapporterade Storbritannien, Irland och Nederländerna under 2002. I Storbritannien gjordes under 2000 och 2001 ett byte av vaccin och där liksom på Irland ges ingen booster under andra levnadsåret, motsvarande vår vaccination vid tolv månaders ålder. I Nederländerna ges denna vaccination vid elva månaders ålder.

Under 2004 rapporterades 38 personer, 21 kvinnor och 17 män, i Sverige med invasiv Hib, vilket gav en incidens på 0,4 fall per 100 000 invånare. Antalet rapporterade fall ökade med 65 % jämfört med 2003. Inte sedan 1997 har så många fall rapporterats. De flesta, 25 personer, var äldre än 55 år. Fyra barn i åldern upp till sju år rapporterades. En sexåring och två sjuåringar hade fått tre vaccinationer och ett barn under ett år hade vaccinerats två gånger.

Invasiv infektion med H. influenzae oavsett serotyp har tidigare övervakats genom den frivilliga laboratorierapporteringen, men sedan den nya Smittskyddslagen trädde i kraft den 1 juli 2004 blev sjukdomen anmälningspliktig.

Under första halvåret 2004 rapporterades 60 fall av invasiv H. influenzae oavsett serotyp i den frivilliga laboratorierappor-teringen. Efter 1 juli anmäldes 44 fall. Sammanlagt under året anmäldes alltså 104 fall, som inte typats till H. influenzae sero-typ b. 29 av dessa 44 isolat har sänts till SMI för seroypning. 66 % var utan kapsel (NT), 31 % av typ f och 3 % av typ a.