Under 2006 rapporterades 123 fall av med invasiv H. influenzae, 63 kvinnor och 60 män. De flesta, 88 personer, var äldre än 60 år. De tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne rapporterade 25, 23 respektive 19 fall.

I de årsgrupper som omfattas av det allmänna vaccinationsprogrammet rapporterades 9 fall. 2 av dessa visade sig efter kontroll vara H. influenzae typ b. Det ena inträffade vid 2 månaders ålder hos ett ännu inte vaccinerat barn och det andra hos en fullvaccinerad och i övrigt frisk tvååring.

Typningsresultat för äldre tonåringar och vuxna föreligger för endast 36 fall och visar 18 stycken med serotyp b, 3 med serotyp f, 1 med serotyp e och 4 rapporterades som ej typ b. 9 stycken var inte typningsbara och 1 rapporterades som okapslad. Övriga rapporterades endast med H. influenzae.

I Sverige infördes vaccination mot Haemophilus influenzae typ b (Hib) i barnvaccinationsprogrammet år 1992 och invasiva sjukdomar orsakade av denna bakterie blev anmälningspliktiga. Övriga invasiva infektioner med icke-kapslade eller med andra kapseltyper av H. influenzae övervakades fram till 1 juli 2004 genom den frivilliga laboratorierapporteringen. Sedan den nya smittskyddslagen trädde i kraft är alla invasiva infektioner med H. influenzae anmälningspliktiga.