Under 2009 anmäldes 146 fall av invasiv Haemophilus influenzae, en incidens på 1,6. I 90 % av fallen hade bakterien påvisats i blod och endast 8 likvorfynd rapporterades. Inga stora förändringar avseende invasiv H. influenzae har inträffat under senare år.

Av de insjuknade var 64 kvinnor och 82 män i åldrarna 0–103 år. Medianåldern bland fallen var 67 år och incidensen var högst bland personer över 80 år.
10 fall inträffade bland barn födda 1992 och senare, som har omfattats av den allmänna vaccinationen mot H. influenzae typ b. Bara 1 av dem, ett nyfött barn, hade typ b-infektion. Ytterligare 2 fall inträffade bland nyfödda barn, varav 1 hade infektion med icke typbar H. influenzae. För den andra saknas typningsuppgift. Av övriga fall bland barn 2–15 år var 4 icke typbara, 2 hade serotyp f och 1 serotyp e-infektion.

25 personer hade avlidit inom en månad efter diagnosen, varav 1 barn.

Serotypning

Under 2009 har SMI fortsatt sin insamling av invasiva H. influenzae-isolat för serotypning. Hittills har 2009 totalt 121 isolat inkommit. Av dessa var icke typbara vanligast (78 %) följt av typ f (14 %), typ b (6 %) och typ e (2%).