Under 2013 anmäldes 196 fall med invasiv infektion med Haemophilus influenzae (Hi), en incidens på 2 fall per 100 000 invånare. Av de insjuknade var 114 kvinnor och 82 män i åldrarna 0-97 år, och medianålder var 71 år. Elva fall inträffade bland barn i åldrarna 0 månader-10 år.

Trettioen personer med Hi-infektion avled inom 30 dagar från insjuknandet enligt en analys med jämförelse med Skatteverkets register över avlidna. Medianålder var 85 år. Bland de avlidna fanns ett 5-årigt barn med underliggande sjukdom.

Mikrobiologisk typning

Alla Hi-stammar samlades in under januari-mars 2013 men efter det har enbart isolat från barn under 5 år typats. Sammanlagt typades 65 isolat varav 52 var icke-typbara (NTHi), 8 var typ f, 3 typ e och 2 typ b. Bland barn under 5 år hade 4 infektioner orsakade av NTHi, 1 barn hade typ f och för 1 fall skickades inget isolat för typning.

Epidemiologisk trend

Antal fall av Hi 2013 ligger på samma nivå som 2011-2012. En trend på ökad incidens observerades mellan 2009 och 2012. Incidensen ökade framför allt bland äldre personer (figur 1).

Figur 1. Incidens av invasiv infektion med Hi i olika åldersgrupper 2005–2013.

Incidens av invasiv infektion med Hi i olika åldersgrupper 2005-2013Incidens av invasiv infektion med Hi i olika åldersgrupper 2005-2013

Under perioden 2007-2012 och första kvartalet 2013 samlade SMI in alla invasiva Hi-isolat från de mikrobiologiska laboratorierna i Sverige för serotypning. Serotypsfördelningen var i princip oförändrad under den perioden: cirka 70 procent var NTHi, och andelen typ b isolat var 4-14 procent (figur 2).

Figur 2. Serotypsfördelning bland invasiva Hi-isolat 2007-2012.

Serotypsfördelning bland invasiva Hi-isolat 2007–2012Serotypsfördelning bland invasiva Hi-isolat 2007–2012

Sammanfattning

En ökning av incidensen invasiv Haemophilus influenzae-infektion av andra Hi-typer än Hib har observerats sedan 2006. Ökningen är störst bland äldre. Orsaken är oklar, men kan eventuellt bero på ökad provtagning hos äldre och förbättrad diagnostik. De senaste tre åren har denna trend stabiliserats och incidensen och den proportionella serotypsfördelningen har i princip varit oförändrad. NTHi dominerar bland de invasiva stammarna.

Med tanke på den ovan beskrivna ökningen av Hi är det angeläget att följa upp serotypsfördelningen bland invasiva fall av Haemophilus influenzae-infektioner. Den populationsbaserade typningen av Hi-isolat kommer framledes att ske årligen hos barn under 5 år och med regelbundna intervall hos övriga åldersgrupper.