Under 2014 anmäldes 204 fall med invasiv infektion med Haemophilus influenzae (Hi), vilket är en incidens på 2 fall per 100 000 invånare. Av de insjuknade var 125 kvinnor och 79 män i åldrarna 0–106 år och medianåldern var 70 år. Tolv fall inträffade bland barn i åldrarna 0–4 år.

Tjugosex personer med Hi-infektion avled inom 30 dagar från insjuknandet enligt en analys där en jämförelse med Skatteverkets register över avlidna gjordes. Medianåldern bland de avlidna var 80 år.

Mikrobiologisk typning

Sedan mars 2013 typas enbart Hi-isolat från barn under fem år. Bland barn under fem år var sju fall orsakade av NTHi under 2014; ett barn hade typ f och ett barn typ b. Typningsresultat saknas dock för tre fall bland barn i åldrarna 0–1 år. För ett fall skickades inget isolat för typning och två fall var diagnostiserade med enbart PCR. Fallet orsakat av typ b rapporterades hos en tvååring med en bakomliggande allvarlig sjukdom. Barnet var vaccinerad men hade tappat immuniteten i samband med immunsuppressiv behandling.

Epidemiologisk trend

Incidensen av invasiva Hi-infektioner 2014 ligger på samma nivå som 2011–2013. En trend av ökad incidens observerades 2006-2011. Incidensen ökade framför allt bland äldre personer och mest bland de över 85 år (figur).

Figur. Incidens av invasiv Hi-infektion i olika åldersgrupper 2005–2014.

Figur. Incidens av invasiv Hi-infektion i olika åldersgrupper 2005–2014.

Sammanfattning

De senaste fyra åren har incidensen av invasiva Hi-infektioner varit oförändrad. De flesta fall av allvarliga Hi-infektioner ses hos äldre vuxna. NTHi dominerade bland de invasiva stammarna 2007-2012 då alla isolat typades. Den populationsbaserade typningen av Hi-isolat sker för närvarande årligen hos barn under fem år och med regelbundna intervall eller vid förändrad epidemiologi hos övriga åldersgrupper.