Sammanfattning och bedömning

Under 2018 anmäldes 201 fall av invasiv infektion av Haemophilus influenza (Hi) vilket motsvarar en incidens på 2 fall per 100 000 invånare. Incidensen har legat på samma nivå sedan 2010 (figur) och ålders-och könsfördelning bland fallen var oförändrad jämfört med tidigare år. Medianåldern för alla fall var 69 år och 62 procent var kvinnor. Bara Hi-isolat från barn under fem år samlas kontinuerligt in för typning. Isolat skickades in från sex av totalt sju fall bland barn i den åldersgruppen. Alla hade sjukdom orsakad av Hi utan kapsel.

Figur. Incidens av invasiv Hi-infektion i olika åldersgrupper under åren 2009–2018.

Figur. Incidens av invasiv Hi-infektion i olika åldersgrupper under åren 2009–2018.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om Haemophilus influenzae-infektion (invasiv)
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)