Sammanfattning och bedömning

Under 2019 anmäldes 253 fall av invasiv infektion av Haemophilus influenzae (Hi) vilket motsvarar en incidens av 2,5 fall per 100 000 invånare. Incidensen liksom ålders- och könsfördelning (2019: medianålder 69 år; 53 procent kvinnor) har varit relativt stabil de senaste åren (figur 1). Antalet fall bland barn under fem år var dock något högre jämfört med tidigare år och sex fall rapporterades hos nyfödda barn jämfört med 0-2 fall per år 2013-2018. Hi-infektion hos nyfödda orsakas främst av Hi utan kapsel.

Isolat från 19 av totalt 22 fall bland barn under fem år typades och av dessa var 16 av 19 isolat Hi utan kapsel. Övriga var av typ b (Hib), e och f (n=1 vardera). Barnet som hade drabbats av Hib-infektion var ovaccinerat. Ytterligare ett fall orsakat av typ b inträffade hos ett barn över fem år som var vaccinerat mot Hib.

Figur 1. Incidens av invasiv Hi-infektion i olika åldersgrupper under åren 2010–2019.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om Haemophilus influenzae-infektion (invasiv)
Tabellsamling – årsrapporter 2019