Hepatit A klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta inhemska vatten- eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Hepatit A är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

2006

Under 2006 anmäldes 80 fall av hepatit A vilket var en minskning med 14 % jämfört med 2005, då antalet fall minskade med 32 % jämfört med 2004. Dessförinnan hade antalet fall ökat sedan 2002.

Totalt anmäldes fler personer smittade under perioden juni-september än under årets övriga månader. De inhemskt smittade rapporterades i huvudsak under juni till augusti. 35 % av fallen uppgav Sverige som smittland. Av de utlandssmittade var 5 personer smittade i Indien och lika många i Irak, vilket var de två enskilda länder utanför Sverige där flest personer smittades.

De flesta fallen rapporterades i åldersgrupperna 0–4 år (16 fall) och 10–19 år (26 fall). Av dem som smittats i Sverige, dominerade 7 barn mellan 0–4 år. Något fler fall sågs bland män än bland kvinnor.

För nästan hälften av fallen saknades information om smittkälla, men i de fall då den angavs var mat den vanligaste orsaken till smitta. Två män som besökt en restaurang i Stockholm insjuknade. Ingen säker smittkälla kunde fastställas, men båda hade ätit sorbetglass med bär som importerats från Frankrike.

I Södermanland pågick ett mindre utbrott på en förskola under sommaren med början i juni. Sammanlagt insjuknade 9 personer, 5 förskolebarn, 1 syskon och 3 vuxna släktingar. Indexfallet var ett barn som varit på utlandssemester. Typning av stammar från 4 barn och 2 vuxna visade att de smittats med samma stam av genotyp IB.

Typning kunde utföras på prov från 23 av de 27 fallen med akut hepatit A i Stockholms län. Denna visade en ökning av genotyp IIIA med 10 fall jämfört med 3 under 2005. 6 personer hade smittats med denna genotyp i Indien, Pakistan, Bangladesh respektive Iran. 4 personer som var inhemskt smittade med denna genotyp angav mat som trolig smittkälla, 2 av dessa fall hade besökt samma restaurang (se ovan) och var smittade med en identisk hepatit A-stam. Endast 3 patienter var smittade med den i övriga världen vanliga typen IA. Däremot återfanns den för övriga Europa relativt ovanliga genotypen IB hos 10 fall, de flesta hade smittats i Nordafrika och Mellanöstern.