Hepatit A klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta inhemska vatten- eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Hepatit A är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Fall per år
Urval2021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997
Andel smittade i Sverige:47,0%61,0%51,0%50,0%33,0%31,0%40,0%48,0%52,0%39,0%24,0%19,0%51,0%29,0%46,0%35,0%26,0%29,0%50,0%36,0%54,0%51,0%32,0%57,0%28,0%
Andel smittade utomlands:43,0%25,0%44,0%46,0%65,0%59,0%55,0%48,0%48,0%60,0%74,0%80,0%49,0%71,0%53,0%65,0%72,0%61,0%45,0%59,0%41,0%38,0%57,0%28,0%16,0%
Andel som saknar uppgift:10,0%14,0%5,0%4,0%2,0%10,0%5,0%4,0%0,0%1,0%2,0%1,0%0,0%0,0%1,0%0,0%2,0%10,0%5,0%5,0%5,0%11,0%11,0%15,0%56,0%

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997. Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige,
smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 1997

Totalt 690 rapporterade fall.

 • 192 (28,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 112 (16,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 386 (56,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 146
 2. Turkiet - 12
 3. Spanien - 10
 4. Etiopien - 6
 5. Eritrea - 5
 6. USA - 5
 7. Storbritannien - 4
 8. Libanon - 4
 9. Frankrike - 4
 10. Ryssland - 4
 11. Pakistan - 4
 12. Irak - 3
 13. Tyskland - 3
 14. Syrien - 3
 15. Grekland - 3

År 1998

Totalt 261 rapporterade fall.

 • 150 (57,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 73 (28,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 38 (15,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 32
 2. Turkiet - 15
 3. Indien - 5
 4. Storbritannien - 3
 5. Ryssland - 3
 6. Syrien - 3
 7. Libanon - 3
 8. Marocko - 3
 9. Egypten - 2
 10. Irak - 2
 11. Indonesien - 2
 12. Tyskland - 2
 13. Colombia - 2
 14. Belgien - 2
 15. Spanien - 2

År 1999

Totalt 184 rapporterade fall.

 • 58 (32,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 104 (57,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 22 (11,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Turkiet - 20
 2. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 18
 3. - 16
 4. Syrien - 9
 5. Libanon - 7
 6. Makedonien - 5
 7. Pakistan - 4
 8. Marocko - 4
 9. Moçambique - 3
 10. Norge - 3
 11. Lettland - 3
 12. Storbritannien - 2
 13. Frankrike - 2
 14. Iran - 2
 15. Eritrea - 1

År 2000

Totalt 151 rapporterade fall.

 • 77 (51,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 57 (38,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 17 (11,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 12
 2. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 9
 3. Turkiet - 4
 4. Spanien - 3
 5. Syrien - 3
 6. Marocko - 3
 7. Eritrea - 2
 8. Ryssland - 2
 9. Dominikanska republiken - 2
 10. Irak - 2
 11. Tunisien - 2
 12. Etiopien - 2
 13. Mexiko - 2
 14. Libanon - 2
 15. Bulgarien - 2

År 2001

Totalt 169 rapporterade fall.

 • 91 (54,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 69 (41,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 9 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 9
 2. - 7
 3. Syrien - 6
 4. Tunisien - 5
 5. Brasilien - 5
 6. Ryssland - 4
 7. Dominikanska republiken - 4
 8. Pakistan - 4
 9. Turkiet - 4
 10. Indien - 3
 11. Eritrea - 2
 12. Sudan - 2
 13. Tjeckien - 2
 14. Libanon - 2
 15. Bulgarien - 2

År 2002

Totalt 75 rapporterade fall.

 • 27 (36,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 44 (59,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Chile - 7
 2. Turkiet - 6
 3. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 5
 4. Irak - 3
 5. Grekland - 3
 6. - 2
 7. Somalia - 2
 8. Brasilien - 2
 9. Eritrea - 1
 10. Egypten - 1
 11. Utland - 1
 12. Kina - 1
 13. Pakistan - 1
 14. Iran - 1
 15. Gambia - 1

År 2003

Totalt 123 rapporterade fall.

 • 62 (50,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 55 (45,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 6 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Turkiet - 9
 2. Irak - 7
 3. - 6
 4. Marocko - 5
 5. Tunisien - 4
 6. Bangladesh - 3
 7. Somalia - 2
 8. Mexiko - 2
 9. Libanon - 2
 10. Brasilien - 2
 11. Eritrea - 1
 12. Frankrike - 1
 13. Sudan - 1
 14. Egypten - 1
 15. Danmark - 1

År 2004

Totalt 135 rapporterade fall.

 • 39 (29,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 83 (61,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 13 (10,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Egypten - 16
 2. - 11
 3. Danmark - 10
 4. Irak - 6
 5. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 5
 6. Eritrea - 4
 7. Syrien - 4
 8. Marocko - 4
 9. Turkiet - 3
 10. Etiopien - 3
 11. Storbritannien - 2
 12. Kina - 2
 13. Spanien - 2
 14. Libanon - 2
 15. Brasilien - 2

År 2005

Totalt 95 rapporterade fall.

 • 25 (26,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 68 (72,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Irak - 9
 2. Turkiet - 6
 3. Syrien - 6
 4. Egypten - 4
 5. Thailand - 3
 6. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 3
 7. Tyskland - 3
 8. Belgien - 3
 9. Brasilien - 3
 10. Peru - 3
 11. Frankrike - 2
 12. Pakistan - 2
 13. USA - 2
 14. Spanien - 2
 15. Jordanien - 2

År 2006

Totalt 78 rapporterade fall.

 • 27 (35,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 51 (65,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Irak - 5
 2. Indien - 5
 3. Afghanistan - 3
 4. Somalia - 3
 5. Egypten - 2
 6. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 2
 7. Spanien - 2
 8. Libanon - 2
 9. Ghana - 2
 10. Serbien och Montenegro - 2
 11. Litauen - 1
 12. Kongo-Kinshasa - 1
 13. Thailand - 1
 14. Danmark - 1
 15. Pakistan - 1

År 2007

Totalt 68 rapporterade fall.

 • 31 (46,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 36 (53,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Syrien - 7
 2. Serbien och Montenegro - 4
 3. Etiopien - 3
 4. Thailand - 2
 5. Irak - 2
 6. Pakistan - 2
 7. Indien - 2
 8. - 1
 9. Kap Verde - 1
 10. Mexiko - 1
 11. Kroatien - 1
 12. Burundi - 1
 13. Georgien - 1
 14. Utland - 1
 15. Tjeckien - 1

År 2008

Totalt 77 rapporterade fall.

 • 22 (29,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 55 (71,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Indien - 7
 2. Serbien och Montenegro - 5
 3. Somalia - 3
 4. Egypten - 3
 5. Turkiet - 3
 6. Syrien - 3
 7. Spanien - 3
 8. Frankrike - 2
 9. Thailand - 2
 10. Irak - 2
 11. Iran - 2
 12. Jemen - 2
 13. Tyskland - 2
 14. Förenade arabemiraten - 2
 15. Kap Verde - 1

År 2009

Totalt 154 rapporterade fall.

 • 78 (51,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 75 (49,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Irak - 10
 2. Egypten - 7
 3. Somalia - 6
 4. Indien - 6
 5. Spanien - 5
 6. Norge - 5
 7. Turkiet - 4
 8. Tanzania - 4
 9. Frankrike - 3
 10. Thailand - 3
 11. Syrien - 3
 12. Lettland - 3
 13. Pakistan - 2
 14. Libanon - 2
 15. - 1

År 2010

Totalt 85 rapporterade fall.

 • 16 (19,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 68 (80,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Turkiet - 11
 2. Indien - 10
 3. Egypten - 5
 4. Irak - 4
 5. Serbien och Montenegro - 4
 6. Somalia - 3
 7. Lesotho - 3
 8. Kenya - 3
 9. Afghanistan - 2
 10. Ryssland - 2
 11. Sudan - 2
 12. Kosovo - 2
 13. - 1
 14. Frankrike - 1
 15. Thailand - 1

År 2011

Totalt 54 rapporterade fall.

 • 13 (24,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 40 (74,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Israel - 5
 2. Etiopien - 4
 3. Libanon - 3
 4. Egypten - 3
 5. Irak - 3
 6. Spanien - 2
 7. Sudan - 2
 8. Bosnien och Hercegovina - 2
 9. Bangladesh - 2
 10. Albanien - 2
 11. Kuwait - 2
 12. - 1
 13. Ecuador - 1
 14. Eritrea - 1
 15. Syrien - 1

År 2012

Totalt 87 rapporterade fall.

 • 34 (39,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 52 (60,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Egypten - 8
 2. Irak - 7
 3. Etiopien - 4
 4. Syrien - 3
 5. Palestinska myndigheten - 3
 6. Indien - 3
 7. Afghanistan - 2
 8. Somalia - 2
 9. Turkiet - 2
 10. Ungern - 2
 11. Kirgizistan - 2
 12. Libanon - 2
 13. Kenya - 2
 14. - 1
 15. Serbien - 1

År 2013

Totalt 105 rapporterade fall.

 • 55 (52,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 50 (48,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Egypten - 10
 2. Syrien - 4
 3. Somalia - 4
 4. Irak - 4
 5. Italien - 4
 6. Afghanistan - 3
 7. Eritrea - 3
 8. Bolivia - 3
 9. Turkiet - 2
 10. Grekland - 2
 11. Frankrike - 1
 12. Libanon - 1
 13. Kenya - 1
 14. Bulgarien - 1
 15. Polen - 1

År 2014

Totalt 83 rapporterade fall.

 • 40 (48,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 40 (48,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (4,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Marocko - 5
 2. - 3
 3. Afghanistan - 3
 4. Syrien - 3
 5. Libanon - 3
 6. Iran - 3
 7. Indien - 3
 8. Malaysia - 2
 9. Egypten - 2
 10. Irak - 2
 11. Turkiet - 2
 12. Tyskland - 1
 13. Rumänien - 1
 14. Spanien - 1
 15. Somalia - 1

År 2015

Totalt 95 rapporterade fall.

 • 38 (40,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 52 (55,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 5 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Syrien - 12
 2. Tyskland - 6
 3. Marocko - 5
 4. Turkiet - 4
 5. - 3
 6. Afghanistan - 3
 7. Irak - 3
 8. Iran - 3
 9. Egypten - 2
 10. Utland - 2
 11. Jordanien - 2
 12. Indien - 2
 13. Libanon - 1
 14. Slovenien - 1
 15. Somalia - 1

År 2016

Totalt 88 rapporterade fall.

 • 27 (31,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 52 (59,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 9 (10,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Somalia - 9
 2. Etiopien - 7
 3. Syrien - 5
 4. Afghanistan - 3
 5. Kosovo - 3
 6. Marocko - 3
 7. - 2
 8. Irak - 2
 9. Turkiet - 2
 10. Italien - 2
 11. Rumänien - 1
 12. Frankrike - 1
 13. Sudan - 1
 14. Pakistan - 1
 15. Madagaskar - 1

År 2017

Totalt 110 rapporterade fall.

 • 36 (33,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 71 (65,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 8
 2. Somalia - 5
 3. Irak - 4
 4. Libanon - 4
 5. Egypten - 3
 6. Thailand - 3
 7. Kosovo - 3
 8. Grekland - 3
 9. Indien - 3
 10. Eritrea - 2
 11. Frankrike - 2
 12. Etiopien - 2
 13. Ungern - 2
 14. Jemen - 2
 15. Ecuador - 2

År 2018

Totalt 123 rapporterade fall.

 • 61 (50,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 57 (46,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 5 (4,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Afghanistan - 7
 2. Somalia - 6
 3. Turkiet - 4
 4. Kenya - 4
 5. Djibouti - 4
 6. Indien - 4
 7. Irak - 3
 8. Sudan - 2
 9. Thailand - 2
 10. Bolivia - 2
 11. Pakistan - 2
 12. Belgien - 2
 13. Spanien - 2
 14. Uganda - 2
 15. Kap Verde - 1

År 2019

Totalt 90 rapporterade fall.

 • 46 (51,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 40 (44,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Irak - 5
 2. Pakistan - 5
 3. - 4
 4. Egypten - 3
 5. Afghanistan - 2
 6. Rumänien - 2
 7. Utland - 2
 8. Kamerun - 2
 9. Syrien - 2
 10. Marocko - 2
 11. Vitryssland - 1
 12. Serbien - 1
 13. Somalia - 1
 14. Thailand - 1
 15. Polen - 1

År 2020

Totalt 57 rapporterade fall.

 • 35 (61,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 14 (25,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 8 (14,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 6
 2. Indien - 4
 3. Irak - 2
 4. Somalia - 2
 5. Förenade arabemiraten - 1
 6. Marocko - 1
 7. Libanon - 1
 8. Thailand - 1
 9. Peru - 1
 10. Polen - 1

År 2021

Totalt 98 rapporterade fall.

 • 46 (47,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 42 (43,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 10 (10,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 10
 2. Etiopien - 8
 3. Pakistan - 5
 4. Syrien - 4
 5. Libanon - 4
 6. Turkiet - 3
 7. Tanzania - 2
 8. Somalia - 2
 9. Egypten - 2
 10. Kenya - 2
 11. Polen - 2
 12. Tyskland - 1
 13. Afghanistan - 1
 14. Bulgarien - 1
 15. Tjeckien - 1