Hepatit A klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta inhemska vatten- eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Hepatit A är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/01/0,360/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,791/0,790/0
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/01/0,540/00/00/01/0,540/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/02/0,810/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 0/02/0,160/00/00/00/00/03/0,241/0,080/00/00/0
Stockholm 1/0,052/0,100/00/00/00/01/0,051/0,051/0,051/0,050/02/0,10
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 1/0,300/00/00/00/00/00/00/02/0,593/0,890/00/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 0/01/0,390/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,39
Västernorrland 0/00/01/0,410/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 1/0,060/00/00/00/00/00/00/01/0,061/0,061/0,060/0
Örebro 0/00/00/00/00/00/00/01/0,360/00/00/00/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/00/02/0,461/0,231/0,230/0
Totalt3/0,038/0,081/0,010/00/01/0,011/0,016/0,067/0,077/0,073/0,033/0,03