Hepatit A klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta inhemska vatten- eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Hepatit A är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,29
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/01/0,540/00/00/00/00/00/01/0,540/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,400/00/00/0
Skåne 0/00/00/00/00/00/00/01/0,082/0,161/0,080/01/0,08
Stockholm 0/00/00/02/0,090/00/00/00/03/0,141/0,052/0,093/0,14
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,361/0,362/0,733/1,090/0
Uppsala 0/00/00/00/00/00/00/00/03/0,880/00/00/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 1/0,380/00/00/00/00/02/0,770/00/00/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,390/00/00/0
Västra Götaland 0/00/00/00/00/01/0,060/01/0,062/0,123/0,191/0,066/0,37
Örebro 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland 2/0,460/00/00/00/00/00/00/01/0,230/00/01/0,23
Totalt3/0,031/0,010/02/0,020/01/0,012/0,023/0,0315/0,167/0,076/0,0612/0,13