Hepatit A klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta inhemska vatten- eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Hepatit A är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/02/0,710/01/0,360/01/0,360/01/0,360/00/00/0
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/02/1,580/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 1/0,290/00/01/0,290/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 1/0,080/00/00/00/00/00/02/0,161/0,081/0,080/00/0
Stockholm 2/0,094/0,180/00/01/0,050/00/00/01/0,051/0,051/0,052/0,09
Södermanland 0/00/00/01/0,360/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,290/00/00/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 0/00/01/0,380/00/00/00/01/0,380/00/00/01/0,38
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 0/00/00/01/0,060/00/00/00/01/0,060/01/0,062/0,12
Örebro 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,233/0,680/00/00/0
Totalt4/0,044/0,045/0,053/0,032/0,020/01/0,014/0,048/0,082/0,022/0,025/0,05