Hepatit A klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta inhemska vatten- eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Hepatit A är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

  Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  Blekinge 1/0,630/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/01/0,350/00/00/00/0
  Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,310/00/0
  Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Skåne 1/0,070/01/0,070/00/00/01/0,070/00/02/0,154/0,301/0,07
  Stockholm 2/0,095/0,221/0,042/0,091/0,040/00/05/0,223/0,131/0,041/0,041/0,04
  Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Uppsala 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,270/00/00/0
  Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Västmanland 0/01/0,370/01/0,370/00/00/00/01/0,371/0,370/01/0,37
  Västra Götaland 0/01/0,062/0,121/0,061/0,062/0,122/0,122/0,122/0,129/0,531/0,060/0
  Örebro 0/00/00/00/01/0,330/00/00/01/0,330/00/00/0
  Östergötland 0/01/0,221/0,220/00/00/00/01/0,220/02/0,440/00/0
  Totalt4/0,048/0,085/0,054/0,043/0,032/0,023/0,039/0,098/0,0816/0,166/0,063/0,03