Hepatit A klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta inhemska vatten- eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Hepatit A är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/01/0,350/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/03/1,490/00/01/0,500/00/0
Norrbotten 0/01/0,400/01/0,400/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 0/00/00/01/0,070/02/0,150/00/00/00/00/00/0
Stockholm 0/02/0,083/0,130/01/0,040/01/0,040/05/0,211/0,041/0,040/0
Södermanland 1/0,340/00/01/0,340/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,260/00/00/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 0/02/0,740/00/00/01/0,371/0,370/00/00/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 1/0,060/01/0,062/0,120/00/00/01/0,061/0,060/00/00/0
Örebro 0/00/00/00/01/0,330/00/00/00/01/0,330/00/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,210/00/00/0
Totalt2/0,025/0,055/0,055/0,052/0,023/0,035/0,051/0,018/0,083/0,031/0,010/0