Hepatit A klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta inhemska vatten- eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Hepatit A är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Blekinge0/00/00/03/1,870/00/03/1,910/00/00/00/0
Dalarna1/0,341/0,341/0,342/0,690/00/01/0,351/0,352/0,720/01/0,36
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg1/0,341/0,345/1,732/0,690/00/02/0,701/0,352/0,710/00/0
Halland0/01/0,291/0,290/00/00/00/00/02/0,652/0,650/0
Jämtland0/01/0,761/0,760/00/00/00/00/02/1,580/03/2,37
Jönköping2/0,540/02/0,550/01/0,270/00/00/02/0,580/00/0
Kalmar0/00/01/0,401/0,400/01/0,412/0,840/00/01/0,420/0
Kronoberg0/00/00/02/1,000/01/0,511/0,524/2,112/1,060/00/0
Norrbotten1/0,401/0,400/01/0,390/00/02/0,800/01/0,400/00/0
Skåne1/0,071/0,073/0,2120/1,463/0,220/00/03/0,239/0,705/0,391/0,07
Stockholm0/08/0,339/0,3713/0,5516/0,693/0,1314/0,627/0,3111/0,5017/0,795/0,23
Södermanland1/0,339/3,000/01/0,333/1,020/01/0,351/0,352/0,722/0,720/0
Uppsala1/0,255/1,282/0,522/0,531/0,276/1,660/015/4,290/01/0,290/0
Värmland0/00/00/01/0,350/00/00/00/01/0,360/00/0
Västerbotten0/00/00/01/0,370/01/0,370/05/1,900/00/00/0
Västernorrland2/0,812/0,813/1,221/0,400/01/0,401/0,410/02/0,820/00/0
Västmanland0/00/03/1,081/0,360/00/00/01/0,383/1,150/01/0,39
Västra Götaland7/0,405/0,284/0,234/0,238/0,4711/0,6511/0,662/0,1212/0,746/0,370/0
Örebro3/0,980/04/1,312/0,663/1,003/1,010/00/00/00/00/0
Östergötland0/00/07/1,504/0,861/0,210/00/00/02/0,450/02/0,46
Totalt20/0,1935/0,3346/0,4461/0,5936/0,3527/0,2738/0,3840/0,4155/0,5734/0,3513/0,13