Hepatit A klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta inhemska vatten- eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Hepatit A är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/02/1,250/00/00/01/0,630/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/01/0,350/00/00/00/01/0,350/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/01/0,350/00/00/00/01/0,350/0
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/01/0,410/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/02/1,000/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/01/0,400/00/00/00/00/00/0
Skåne 0/00/00/00/01/0,078/0,594/0,291/0,070/04/0,292/0,150/0
Stockholm 0/00/02/0,090/03/0,135/0,210/00/01/0,041/0,040/01/0,04
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,340/00/00/0
Uppsala 0/00/00/00/00/00/01/0,270/00/01/0,270/00/0
Värmland 1/0,360/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,37
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,410/0
Västmanland 0/00/00/00/01/0,370/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 0/00/02/0,121/0,060/00/00/00/01/0,060/00/00/0
Örebro 0/00/00/00/01/0,330/00/00/01/0,330/00/00/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/01/0,220/00/00/00/03/0,65
Totalt1/0,010/04/0,041/0,016/0,0619/0,198/0,081/0,014/0,047/0,075/0,055/0,05