Hepatit A klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta inhemska vatten- eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Hepatit A är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/01/0,350/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 4/1,391/0,350/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland 0/00/00/01/0,300/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,760/00/0
Jönköping 0/00/00/00/01/0,280/00/00/00/01/0,280/00/0
Kalmar 0/00/00/01/0,410/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 0/00/00/02/0,150/00/00/00/00/00/01/0,070/0
Stockholm 3/0,132/0,082/0,081/0,041/0,040/00/00/00/00/00/00/0
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 0/00/00/01/0,260/00/00/00/00/00/00/01/0,26
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/01/0,410/00/00/01/0,411/0,410/0
Västmanland 1/0,360/00/02/0,730/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 0/02/0,120/01/0,061/0,060/00/00/00/00/00/00/0
Örebro 0/00/03/0,980/01/0,330/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland 1/0,210/00/00/00/01/0,210/00/00/00/01/0,214/0,86
Totalt9/0,096/0,065/0,059/0,094/0,042/0,020/00/00/03/0,033/0,035/0,05