Hepatit A klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta inhemska vatten- eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Hepatit A är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/06/3,770/03/1,89
Dalarna 0/00/00/00/01/0,350/00/00/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/1,660/01/1,66
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/02/0,550/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,491/0,490/00/0
Norrbotten 1/0,400/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 0/01/0,070/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Stockholm 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,041/0,045/0,210/0
Södermanland 0/00/00/01/0,330/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 0/00/01/0,260/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,350/00/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland 1/0,410/00/00/00/01/0,410/00/00/00/00/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 0/00/03/0,172/0,120/00/01/0,061/0,061/0,061/0,061/0,061/0,06
Örebro 0/00/03/0,980/00/00/00/00/00/01/0,330/00/0
Östergötland 0/00/00/01/0,210/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt2/0,023/0,037/0,074/0,041/0,011/0,011/0,011/0,014/0,0411/0,116/0,065/0,05