Hepatit A klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta inhemska vatten- eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Hepatit A är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/00/00/01/0,361/0,360/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/02/1,582/1,581/0,79
Jönköping0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg0/01/0,540/00/00/01/0,540/00/00/00/00/00/0
Norrbotten0/02/0,800/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne0/02/0,150/00/01/0,070/00/03/0,231/0,070/00/00/0
Stockholm2/0,093/0,141/0,042/0,090/00/01/0,041/0,041/0,041/0,040/02/0,09
Södermanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala1/0,290/00/00/00/00/00/00/02/0,593/0,880/00/0
Värmland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten0/01/0,380/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,38
Västernorrland0/00/01/0,410/00/00/00/00/00/00/00/01/0,41
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,39
Västra Götaland1/0,060/00/00/00/00/00/00/01/0,061/0,061/0,060/0
Örebro0/00/00/00/00/00/00/01/0,350/00/00/00/0
Östergötland0/00/00/00/01/0,231/0,230/00/02/0,461/0,231/0,230/0
Totalt4/0,049/0,092/0,022/0,022/0,022/0,021/0,016/0,068/0,088/0,084/0,046/0,06