Hepatit A klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta inhemska vatten- eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Hepatit A är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

  Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/02/0,66
  Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,29
  Kalmar 0/00/01/0,430/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Kronoberg 0/01/0,540/00/00/00/00/00/01/0,540/00/00/0
  Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,400/00/00/0
  Skåne 0/01/0,081/0,081/0,080/00/01/0,081/0,082/0,162/0,160/01/0,08
  Stockholm 1/0,050/00/03/0,140/01/0,052/0,092/0,093/0,145/0,243/0,148/0,38
  Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/02/0,731/0,362/0,734/1,460/0
  Uppsala 0/00/00/00/00/00/00/00/03/0,881/0,291/0,290/0
  Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Västerbotten 1/0,380/00/00/00/00/02/0,770/00/00/00/00/0
  Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,390/00/00/0
  Västra Götaland 0/00/00/00/00/01/0,060/01/0,063/0,193/0,192/0,1210/0,62
  Örebro 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Östergötland 2/0,460/00/00/00/00/00/00/01/0,230/00/01/0,23
  Totalt4/0,042/0,022/0,024/0,040/02/0,025/0,056/0,0616/0,1713/0,1410/0,1023/0,24