Hepatit A klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta inhemska vatten- eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Hepatit A är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

  Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Dalarna 0/00/00/00/01/0,360/00/00/00/00/00/00/0
  Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Gävleborg 0/00/02/0,710/01/0,360/01/0,361/0,361/0,360/00/00/0
  Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Jämtland 0/00/02/1,580/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Jönköping 1/0,291/0,290/01/0,290/00/00/00/00/00/00/00/0
  Kalmar 0/00/00/00/01/0,420/00/00/00/00/00/00/0
  Kronoberg 0/00/00/00/02/1,061/0,531/0,530/00/00/00/00/0
  Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Skåne 1/0,081/0,080/01/0,080/00/00/02/0,161/0,081/0,080/01/0,08
  Stockholm 2/0,095/0,231/0,051/0,052/0,090/00/00/02/0,092/0,092/0,092/0,09
  Södermanland 0/00/00/01/0,361/0,360/00/00/00/00/00/00/0
  Uppsala 0/01/0,290/00/00/00/00/00/01/0,290/013/3,731/0,29
  Värmland 1/0,360/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Västerbotten 0/00/01/0,380/00/00/00/06/2,290/00/00/01/0,38
  Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,38
  Västra Götaland 0/01/0,060/01/0,060/00/00/00/01/0,060/02/0,122/0,12
  Örebro 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,233/0,680/00/00/0
  Totalt5/0,059/0,096/0,065/0,058/0,081/0,012/0,0210/0,109/0,093/0,0317/0,178/0,08