Hepatit A klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta inhemska vatten- eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Hepatit A är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/04/2,560/00/00/00/00/00/00/01/0,641/0,640/0
Dalarna 2/0,710/00/00/00/00/00/00/00/04/1,420/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/03/1,060/0
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,320/0
Jämtland 1/0,790/00/00/00/00/00/00/01/0,791/0,790/01/0,79
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,290/0
Kalmar 0/00/01/0,420/00/00/00/01/0,420/02/0,840/01/0,42
Kronoberg 0/01/0,521/0,520/00/00/00/00/00/00/01/0,521/0,52
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/01/0,400/00/01/0,400/01/0,40
Skåne 0/00/00/01/0,080/00/00/01/0,081/0,081/0,081/0,081/0,08
Stockholm 1/0,041/0,046/0,274/0,181/0,042/0,090/02/0,094/0,180/00/01/0,04
Södermanland 0/01/0,350/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 0/00/01/0,280/00/00/00/00/00/01/0,280/00/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,410/00/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 1/0,061/0,060/00/00/00/02/0,121/0,068/0,495/0,304/0,244/0,24
Örebro 0/00/00/00/00/00/01/0,340/00/00/01/0,340/0
Östergötland 0/00/01/0,220/00/00/00/00/00/01/0,220/00/0
Totalt5/0,058/0,0810/0,105/0,051/0,012/0,024/0,045/0,0515/0,1517/0,1713/0,1310/0,10