Hepatit A klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta inhemska vatten- eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Hepatit A är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/04/2,550/00/00/00/00/00/00/01/0,631/0,630/0
Dalarna2/0,710/00/00/00/00/00/00/00/04/1,420/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/03/1,060/0
Halland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,310/0
Jämtland1/0,780/00/00/00/00/00/00/01/0,781/0,780/01/0,78
Jönköping0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar0/00/01/0,420/00/00/00/01/0,420/02/0,840/01/0,42
Kronoberg0/01/0,521/0,520/00/00/00/00/00/00/01/0,521/0,52
Norrbotten0/00/00/00/00/00/01/0,400/00/01/0,400/01/0,40
Skåne0/00/00/01/0,070/00/00/01/0,071/0,071/0,072/0,151/0,07
Stockholm1/0,041/0,046/0,264/0,171/0,042/0,080/02/0,084/0,170/00/01/0,04
Södermanland0/01/0,350/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala0/00/01/0,280/00/00/00/00/00/01/0,280/00/0
Värmland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,410/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland1/0,061/0,060/00/00/00/02/0,121/0,068/0,485/0,304/0,244/0,24
Örebro0/00/00/00/00/00/01/0,340/00/00/01/0,340/0
Östergötland0/00/01/0,220/00/00/00/00/00/01/0,220/00/0
Totalt5/0,058/0,0810/0,105/0,051/0,012/0,024/0,045/0,0515/0,1517/0,1713/0,1310/0,10