Hepatit A klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta inhemska vatten- eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Hepatit A är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

  Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  Blekinge 0/02/1,280/00/00/00/00/00/00/00/01/0,640/0
  Dalarna 1/0,360/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/02/0,710/0
  Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Kalmar 0/00/01/0,420/00/00/00/00/00/00/00/01/0,42
  Kronoberg 0/01/0,520/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Norrbotten 0/00/00/00/00/00/01/0,400/00/00/00/01/0,40
  Skåne 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Stockholm 1/0,041/0,044/0,184/0,180/02/0,090/01/0,040/00/00/01/0,04
  Södermanland 0/01/0,350/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Uppsala 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,410/00/00/0
  Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Västra Götaland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,064/0,244/0,241/0,061/0,06
  Örebro 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Totalt2/0,025/0,055/0,054/0,040/02/0,021/0,012/0,025/0,054/0,044/0,044/0,04