Hepatit A klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta inhemska vatten- eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Hepatit A är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

  Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Dalarna 1/0,350/00/00/00/00/00/01/0,350/00/00/00/0
  Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Gävleborg 2/0,700/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Halland 0/00/00/00/00/00/01/0,310/00/00/00/00/0
  Jämtland 0/01/0,780/00/01/0,780/00/00/00/00/00/00/0
  Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Kalmar 1/0,410/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Kronoberg 0/02/1,030/00/00/00/01/0,510/00/00/00/00/0
  Norrbotten 2/0,804/1,600/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Skåne 0/00/00/00/00/00/00/00/02/0,150/00/00/0
  Stockholm 2/0,091/0,041/0,042/0,090/00/00/03/0,132/0,097/0,318/0,352/0,09
  Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Uppsala 5/1,381/0,280/00/00/00/00/01/0,281/0,280/00/00/0
  Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Västerbotten 0/00/00/00/01/0,380/00/00/00/00/00/00/0
  Västernorrland 1/0,410/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Västra Götaland 0/01/0,060/02/0,120/00/02/0,122/0,127/0,422/0,128/0,480/0
  Örebro 1/0,343/1,020/00/00/00/00/02/0,680/00/00/00/0
  Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,220/00/00/00/0
  Totalt15/0,1513/0,131/0,014/0,042/0,020/04/0,0410/0,1012/0,129/0,0916/0,162/0,02