Hepatit A klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta inhemska vatten- eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Hepatit A är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 1/0,630/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/01/0,350/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,310/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/00/00/00/00/01/0,280/00/00/00/00/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/01/0,400/00/00/00/00/00/0
Skåne 2/0,151/0,071/0,070/00/00/01/0,070/00/03/0,224/0,301/0,07
Stockholm 4/0,177/0,305/0,225/0,223/0,130/01/0,045/0,223/0,131/0,045/0,221/0,04
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,342/0,690/0
Uppsala 0/00/00/00/00/00/01/0,270/01/0,270/00/00/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland 0/01/0,370/01/0,370/00/00/00/01/0,371/0,370/01/0,37
Västra Götaland 0/01/0,062/0,121/0,061/0,062/0,122/0,122/0,126/0,3511/0,652/0,121/0,06
Örebro 0/00/02/0,671/0,331/0,330/00/00/01/0,330/00/00/0
Östergötland 0/01/0,221/0,221/0,220/00/00/01/0,220/02/0,440/00/0
Totalt7/0,0711/0,1111/0,119/0,095/0,054/0,045/0,059/0,0912/0,1220/0,2013/0,134/0,04