Hepatit A klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta inhemska vatten- eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Hepatit A är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/02/1,250/00/00/01/0,630/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/01/0,350/00/00/01/0,351/0,350/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/01/0,350/00/00/00/02/0,700/0
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/01/0,280/01/0,280/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/01/0,410/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/02/1,001/0,501/0,500/00/00/0
Norrbotten 0/01/0,400/00/00/02/0,800/01/0,400/00/03/1,200/0
Skåne 1/0,070/00/01/0,071/0,078/0,594/0,294/0,293/0,224/0,295/0,370/0
Stockholm 3/0,132/0,095/0,211/0,044/0,175/0,211/0,041/0,042/0,093/0,131/0,041/0,04
Södermanland 0/01/0,340/00/00/00/00/02/0,682/0,680/01/0,340/0
Uppsala 0/01/0,270/00/00/00/01/0,270/00/01/0,270/01/0,27
Värmland 1/0,360/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,37
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,410/0
Västmanland 0/01/0,370/00/01/0,370/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 0/00/02/0,122/0,120/01/0,060/02/0,123/0,180/00/00/0
Örebro 0/01/0,330/00/02/0,660/00/05/1,651/0,330/01/0,330/0
Östergötland 0/01/0,220/00/00/00/01/0,220/00/00/00/03/0,65
Totalt5/0,058/0,087/0,074/0,048/0,0821/0,219/0,0917/0,1712/0,1211/0,1115/0,156/0,06