Hepatit A klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta inhemska vatten- eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Hepatit A är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

  Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  Blekinge 0/00/00/00/00/02/1,250/00/00/01/0,630/00/0
  Dalarna 0/00/00/00/00/01/0,350/00/00/00/01/0,350/0
  Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Gävleborg 0/00/00/00/00/01/0,350/00/00/00/01/0,350/0
  Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Kalmar 0/00/00/00/00/01/0,410/00/00/00/00/00/0
  Kronoberg 0/00/00/00/00/00/02/1,000/00/00/00/00/0
  Norrbotten 0/00/00/00/00/01/0,400/00/00/00/00/00/0
  Skåne 0/00/00/00/01/0,078/0,594/0,291/0,070/04/0,292/0,150/0
  Stockholm 0/00/02/0,090/03/0,135/0,210/00/01/0,041/0,040/01/0,04
  Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,340/00/00/0
  Uppsala 0/00/00/00/00/00/01/0,270/00/01/0,270/00/0
  Värmland 1/0,360/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,37
  Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,410/0
  Västmanland 0/00/00/00/01/0,370/00/00/00/00/00/00/0
  Västra Götaland 0/00/02/0,121/0,060/00/00/00/01/0,060/00/00/0
  Örebro 0/00/00/00/01/0,330/00/00/01/0,330/00/00/0
  Östergötland 0/00/00/00/00/00/01/0,220/00/00/00/03/0,65
  Totalt1/0,010/04/0,041/0,016/0,0619/0,198/0,081/0,014/0,047/0,075/0,055/0,05