Hepatit A klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta inhemska vatten- eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Hepatit A är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/01/0,340/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg4/1,391/0,341/0,340/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland0/00/00/01/0,290/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,760/00/0
Jönköping0/00/00/00/01/0,270/00/00/00/01/0,270/00/0
Kalmar0/00/00/01/0,400/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg0/00/00/00/00/00/03/1,480/00/01/0,490/00/0
Norrbotten0/01/0,390/01/0,390/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne0/00/00/03/0,210/02/0,140/00/00/00/01/0,070/0
Stockholm3/0,124/0,165/0,211/0,042/0,080/01/0,040/05/0,211/0,041/0,040/0
Södermanland1/0,330/00/01/0,330/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala0/00/00/01/0,260/00/00/00/01/0,260/00/01/0,26
Värmland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten0/02/0,730/00/00/01/0,361/0,360/00/00/00/00/0
Västernorrland0/00/00/00/00/01/0,400/00/00/01/0,401/0,400/0
Västmanland1/0,360/00/02/0,720/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland1/0,052/0,111/0,053/0,171/0,050/00/01/0,051/0,050/00/00/0
Örebro0/00/03/0,980/02/0,650/00/00/00/01/0,320/00/0
Östergötland1/0,210/00/00/00/01/0,210/00/01/0,210/05/1,074/0,85
Totalt11/0,1011/0,1010/0,0914/0,136/0,055/0,045/0,041/0,008/0,076/0,058/0,075/0,04