Hepatit A klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta inhemska vatten- eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Hepatit A är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/01/0,350/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 4/1,391/0,351/0,350/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland 0/00/00/01/0,300/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,760/00/0
Jönköping 0/00/00/00/01/0,280/00/00/00/01/0,280/00/0
Kalmar 0/00/00/01/0,410/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/03/1,490/00/01/0,500/00/0
Norrbotten 0/01/0,400/01/0,400/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 0/00/00/03/0,220/02/0,150/00/00/00/01/0,070/0
Stockholm 3/0,134/0,175/0,211/0,042/0,080/01/0,040/05/0,211/0,041/0,040/0
Södermanland 1/0,340/00/01/0,340/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 0/00/00/01/0,260/00/00/00/01/0,260/00/01/0,26
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 0/02/0,740/00/00/01/0,371/0,370/00/00/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/01/0,410/00/00/01/0,411/0,410/0
Västmanland 1/0,360/00/02/0,730/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 1/0,062/0,121/0,063/0,171/0,060/00/01/0,061/0,060/00/00/0
Örebro 0/00/03/0,980/02/0,660/00/00/00/01/0,330/00/0
Östergötland 1/0,210/00/00/00/01/0,210/00/01/0,210/05/1,074/0,86
Totalt11/0,1111/0,1110/0,1014/0,146/0,065/0,055/0,051/0,018/0,086/0,068/0,085/0,05