Hepatit A klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta inhemska vatten- eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Hepatit A är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/01/0,620/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,34
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,340/00/0
Halland0/00/00/00/00/01/0,290/00/00/00/00/00/0
Jämtland0/00/00/00/00/01/0,760/00/00/00/00/00/0
Jönköping0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten0/00/01/0,400/00/00/01/0,400/00/00/00/00/0
Skåne1/0,070/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,07
Stockholm1/0,042/0,080/03/0,124/0,161/0,042/0,081/0,041/0,042/0,080/01/0,04
Södermanland0/00/02/0,660/00/00/06/2,000/01/0,330/00/00/0
Uppsala0/00/01/0,250/00/00/00/03/0,772/0,510/00/00/0
Värmland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland1/0,402/0,810/00/00/00/00/01/0,400/00/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland2/0,111/0,053/0,170/00/01/0,050/02/0,111/0,050/00/01/0,05
Örebro0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt5/0,045/0,048/0,073/0,024/0,034/0,039/0,087/0,065/0,043/0,020/04/0,03