Hepatit A klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta inhemska vatten- eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Hepatit A är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/01/0,630/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,35
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,350/00/0
Halland 0/00/00/00/00/01/0,300/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/01/0,760/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/01/0,400/00/00/01/0,401/0,400/00/00/00/0
Skåne 1/0,070/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,07
Stockholm 1/0,042/0,080/03/0,134/0,171/0,042/0,081/0,040/02/0,080/01/0,04
Södermanland 0/00/02/0,670/00/00/06/2,000/02/0,670/00/00/0
Uppsala 0/00/01/0,260/00/00/00/03/0,772/0,510/00/00/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland 1/0,412/0,820/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 2/0,121/0,063/0,170/00/01/0,060/02/0,121/0,060/00/01/0,06
Örebro 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt5/0,055/0,058/0,083/0,034/0,044/0,049/0,097/0,075/0,053/0,030/04/0,04