Hepatit A klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta inhemska vatten- eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Hepatit A är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/01/0,630/00/00/00/00/00/02/1,266/3,771/0,633/1,89
Dalarna 0/00/00/00/01/0,350/00/00/01/0,352/0,700/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/1,660/01/1,66
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/01/0,350/00/00/00/0
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,300/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/04/3,050/0
Jönköping 0/03/0,820/00/00/00/00/00/00/00/01/0,270/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/01/0,410/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/03/1,481/0,490/00/0
Norrbotten 1/0,400/00/00/00/00/01/0,400/00/00/00/00/0
Skåne 0/01/0,070/00/00/00/02/0,140/00/02/0,140/01/0,07
Stockholm 4/0,170/01/0,040/00/00/00/00/04/0,172/0,087/0,292/0,08
Södermanland 0/00/00/01/0,330/00/00/01/0,330/00/00/00/0
Uppsala 0/00/01/0,260/01/0,260/00/01/0,260/01/0,260/00/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,350/00/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland 1/0,410/00/00/00/01/0,410/00/00/00/00/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,360/00/00/0
Västra Götaland 0/00/03/0,172/0,120/02/0,122/0,123/0,172/0,121/0,061/0,061/0,06
Örebro 0/00/03/0,980/00/00/00/01/0,330/01/0,330/00/0
Östergötland 0/00/00/01/0,210/00/00/01/0,212/0,430/00/00/0
Totalt6/0,065/0,058/0,084/0,042/0,023/0,035/0,059/0,0916/0,1517/0,1615/0,148/0,08