Hepatit A klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta inhemska vatten- eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Hepatit A är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/01/0,620/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/01/0,340/00/00/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/01/0,340/00/00/01/0,340/00/00/00/0
Halland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping0/03/0,820/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar0/00/00/00/00/00/00/01/0,400/00/00/00/0
Kronoberg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten1/0,400/00/00/00/00/01/0,400/00/00/00/00/0
Skåne0/01/0,070/00/00/00/02/0,140/00/00/00/00/0
Stockholm4/0,160/01/0,040/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Södermanland0/00/00/01/0,330/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala0/00/01/0,250/01/0,250/00/01/0,250/00/00/00/0
Värmland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland1/0,400/00/00/00/01/0,400/00/00/00/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland0/00/03/0,172/0,110/03/0,172/0,113/0,170/00/00/00/0
Örebro0/00/03/0,980/00/00/00/01/0,320/00/00/00/0
Östergötland0/00/00/00/00/00/00/01/0,210/00/00/00/0
Totalt6/0,055/0,048/0,074/0,032/0,014/0,035/0,048/0,070/00/00/00/0