Hepatit A klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta inhemska vatten- eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Hepatit A är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

  Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,630/00/0
  Dalarna 0/00/00/00/01/0,350/00/00/00/00/00/00/0
  Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Jönköping 0/02/0,550/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,491/0,490/00/0
  Norrbotten 1/0,400/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Skåne 0/01/0,070/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Stockholm 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,040/00/00/0
  Södermanland 0/00/00/01/0,330/00/00/00/00/00/00/00/0
  Uppsala 0/00/01/0,260/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,350/00/00/0
  Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Västernorrland 1/0,410/00/00/00/01/0,410/00/00/00/00/00/0
  Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Västra Götaland 0/00/03/0,172/0,120/00/01/0,061/0,061/0,061/0,060/00/0
  Örebro 0/00/03/0,980/00/00/00/00/00/01/0,330/00/0
  Östergötland 0/00/00/01/0,210/00/00/00/00/00/00/00/0
  Totalt2/0,023/0,037/0,074/0,041/0,011/0,011/0,011/0,014/0,044/0,040/00/0