Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades sju fall av HTLV I/II-infektion varav tre kvinnor och fyra män. Ett fall rapporterades ha smittats i Sverige, fyra utomlands och för två fall saknades information om smittland. För två av de rapporterade fallen angavs sexuell kontakt med motsatt kön som smittväg och för övriga fall saknades information. Sedan 2015 har antalet fall av HTLV I/II-infektion legat mellan ett och sju fall per år.

Läs mer