Influensa A(H1N1)pdm09 – sjukdomsstatistik

Lyssna

Annan benämning: Svininfluensa.

All statistik för influensa A(H1N1)pdm09, den så kallade svininfluensan, rapporteras i Folkhälsomyndighetens veckorapport för influensa.

Ta del av analys och statistik i Folkhälsomyndighetens influensarapport: Influensa veckorapporter

Sjukdomsinformation