Legionellainfektion

Annan benämning: Legionärssjuka.

Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om inhemska fall eller utbrott skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas omgående.

Legionellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Legionellainfektion 1999

67 fall av legionärssjuka anmäldes under året. Av dessa var 38 personer smittade i Sverige och 21 personer vid vistelser i andra europeiska länder. Könsfördelningen bland de anmälda personer var 20 kvinnor och 47 män, med en tydlig dominans av män äldre än 60 år. En person rapporterades vara nosokomialt smittade.

Legionella och vattentemperaturer

Legionellabakterier finns naturligt i sötvatten och därmed i vattenledningsvatten. Ofta är mängden så liten att bakterien inte kan upptäckas vid analys. Höjning av vattentemperaturen är det effektivaste sättet att avdöda dessa bakterier.

Gå till toppen av sidan