Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om inhemska fall eller utbrott skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas omgående.

Legionellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Legionellainfektion 2000

Antalet rapporterade fall har inte varierat mycket under de senaste åren. Totalt rapporterades 82 fall under år 2000. Av 72 fall med klinisk anmälan under året var närmare hälften (32 fall) smittade utomlands. Sex personer var troligen nosokomialt smittade och resterande 34 fall samhällsförvärvade. Två tredjedelar av alla rapporterade fall var män och de flesta (88 %) var 50 år eller äldre.